Category Archives: Mədəniyyət

“Muğam ruhun qidasıdır”

“Muğam ruhun qidasıdır”

Muğam qoca Şərqin ən qədim musiqi janrlarından biri olduğu üçün dünya musiqişünaslarının, sənətsevərlərin diqqətini daim cəlb etmişdir. Muğam sənəti Azərbaycanın.